Danish Call

Forsvar Rote Flora! Bevar Esso-Husene!
Mod Racisme – Asylret nu!

Den 21.December vil vi vise med en landsdækkede og international demonstration i Hamborg, at man skal regne med hæftig modstand, hvis forsøger at rydde Rote Flora. Samtidig vil vi gøre opmærksom på, at Esso-Husene i St Pauli skal bevares, at flygtninge skal blive og at vi har fået nok af statslig repression og såkaldte ‚Farezoner‘(Gefahrengebiete).

Denne Oktober har Rote Flora som nu er besat i 24 år, kaldt ud for en kampagne for dens bevarelse og forsvar mod et muligt angreb. Dens lovlige og private ejer Kretschmer og hans rådgiver spekulanten Gert Baer vil slutte på besættelsen af huset som engang ejedes af Hamborgs kommune. Ved at klage mod den nutidige bebyggelsesplan, vil Kretschmer og Baer bane vejen til at ombygge selve bygningen til et 6 etagers koncertsted med plads til 2500 mennesker, plus integreret medborgerhus, såsom arealer for butikker, kontorer, børnehave og treetagers garage oveni. For at få penge til projektet stræber Kretschmer og Baer mod at grundlægge et aktieselsskab med internationale investorer.

Unverträglich bleiben! (Bliv ufordöjelig /ufordrageligt)

Baer og Kretschmer har offentligt kritiseret, at dengang i 80erne Hafenstrasse i Hamborg ikke er blevet ryddet og forklarer konflikten om Rote Flora til et modsat modell. Ifølge en af deres pressemeddelelser er det deres formål at svaekke besattermiljøet og at stå modell for en politik som ikke byder på et perspektiv for nye husbesættelser. Ideologisk retter sig deres angreb ikke bare mod Rote Flora som lokalt sted. Udover forstår de deres politiske engagement som et engagement imod husbesaettelser generelt. De flere hunderede bruger af huset kalder Baer desuden for en „terroristisk og kriminel forening.“

Ifølge et stormødes beslutning som vi afholdt på grund af den konkrete trussel, blev der kaldt ud til landsdækkende og internationale aktioner i solidaritet med Rote Flora. Allerede inden nogle investorer kunne få håb om, at tjene kasser med bygningen, skal protesterne skramme dem med et negativ image så det skal blive tydeligt, at de vil få mere skade end gevinst ud af det.

Rote Flora giver ikke noget for politikernes forsøg at få lagt låg på sagen. Byfornyelses- og bygningsplaner kan altid ændres, ligesom politkernes og mediernes holdning overfor projektet kan skiftes til det modsatte. Byrådets strategi ser ud som om man forsøger på, at få dem selv ud af den politiske skydelinje. Gennem privatisering bliver ubekvemme beslutninger afviklet på privatøkonomiets bekostning, mens politikerne vasker deres haender i uskyld. Dette minder ikke bare om byrådets stratgei i den lokale konflikt om Esso-Husene paa Reeperbahn, men det minder ligeså meget om dengang politikerne solgte det gamle Ungdomshuset på Jagtvej 69 i Köbenhavn.

Vi har altid gjort klar, at selve konflikten ikke bare handler om bygningen på Schulterblatt, men at man er selv en del af samfundets forhold. Så handler det ikke bare om bevarelsen af selve huset, men det handler om Flora som politisk projekt og en politisk idé. Vi ved godt, at vi formodentlig kun kan forhindre en rydning i forvejen på politisk vis og med hjaelp af staerke bevaegelsers bred solidaritet, som ikke bare afventer i forsvarsstilling, men gør selve forandringen af samfundsforhold til deres udgangspunkt.

Shut Down Fortress Europe!

De sidste måneder og uger har mange steder i hele forbudsrepublikken præget af refugees kampen for retten til at blive. I Hamborg gik man på gaden med spontane og uforventede protester, isaer for at stoppe racistiske kontroller som går ud på at udvise flygtninge fra Lampedusa. Gennem forskellige selvbestemte og ukontrollerede protest-og aktionsformer lykkedes det, at få landsregeringen forløbigt presset ud i en defensive. Midlertidig prøver dog byregeringen, at splitte flygtningsgruppen, idet man bruger kirkens overhoved for at få byrådets politik igennem. Desto mere vigtig er det, at alle former for protester melder klart ud at de har fået nok. Den nuvaerende stop af de racistiske kontroller er ikke basis nok for en forhandling i konflikten om Lampedusa-flygtinges ret til at blive.Fordi Asylret og retten til at blive er ikke bare et spørgsmål om oprindelsen eller afprøvelse i enkelte tilfaelde – som stort set ikke er noget andet end en snigende udvisning. Vi kraever derfor ubegraenset og varede retten til at blive for alle – Vaek med Dublin II!

Mens i Hamborg, Berlin og mange andre storbyer, mange mennesker i de sidste par uger har vist solidaritet med Refuguees kampe, kom det i byens forstader og ud paa landet til racistiske mobiliseringer fra beboerne og endda til brandanslag mod flygtinges beboelse.Racisme oprinder stadig fra midten af samfundet og et angreb fra staten mod flygtninge pisker en populistisk stemning op. Derfor kan der ikke gives afkald paa antifascistik eller antiracistisk praksis med hensyn til bypolitiske konflikter.

Kapitalistisk byudvikling

Et andet eksempel på, hvordan kampene i byen krydses hinanden paa tvaers er konflikten om Esso – Husene i St Pauli. Over 100 lejere skal smides ud, saa at der kan bygges en stor nybyggelse med luksus-og ejerlejligheder. Nuvaerende clubber og forretninger skal lukkes og erstattes af dyre butikker. Igen prøver byrådet at spille kvarterets beboers interesse ud mod lejernes og politikerne har gjort alt med hensyn til at bane vejen for investoren Bayerische Hausbau.Første opsigelser for lejerne findes allerede for foråret 2014.

Alt er blevet forsøgt, men alle muligheder for bevarelsen af bygningen eller en nybyggelses koncept, hvor kvarterets beboer har muligheden for at vaere med til bestemme, er blevet forhindret, alle dørene er låst.Derfor kan kun radikal modstand og brede protester medføre en forandring i situationen. Selvom protesterne i St Pauli er meget mere blandet end dem ved Rote Flora, ligner de to konflikter hinanden på forbavsende måde. Kommunen privatiserer igen en politisk konflikt og laver som om den ikke er en del af det. Stort set, synes det som om kun massive protester og en eskalation af konflikten er den eneste mulighed vi har i kampen mod en politik der prøver at gennemføre deres politiske planer med kapitalistiske middeler.

Für die Ausweitung der Kämpfe (For kampenes udvidelse/øgelse)

I hele verden er byen stedet for politiske kampe og mere og mere ofte kommer de forskellige kampe til at stå sammen. Ikke bare med hensyn til politiske spörgsmål eller til modstand mod investorer krydser interesser hinanden, når i Istanbul, Athen, Barcelona, Frankfurt, Berlin, Amsterdam eller i København demonstreres mod gentrificering, rydninger af lejeboliger eller stigende priser på huslejen, men også med hensyn til erfaringer med protester og deres politiske målsatning.

Politiske bevaegelser opstår her på ny og på baggrund af byens sociale basis.Kampen for bevarelsen af Rote Flora krydses med kampen fra andre besatte huse og kvarter-projekter i hele verden. Der findes modstand fra lejernes side mod vaerdistigning og fordrivelse.Desuden er der protest mod privatisering af det offentlige, der bruges strategier som selvorganisering og sabotage mod repression og det menneskeforagtende system, der består af udvisning og lukning af de ydre graenser.

Rote Flora er bare ét af mange steder, hvor der til tiden afspejles disse konflikter i dens protest. Dog skal der altid huskes, for os handler det ikke bare om bygningen – hverken i tilfald af Rote Flora, Esso -Husene eller Centro Sociale (som er et andet truet sted i St.Pauli) eller andre steder, der kaemper for deres bevarelse.Det handler om en radikal og anden idé af byen og samfundet; om solidaritet over alle graenser, en praksis om tilegnelse og kollektivering af det allerede bestående og om at angrebe kapitalistske tvang og patriarkatets normer.

Right to the City – Fight Capitalism!
No Border – No Nation!

  • Twitter
  • Facebook